publicerad: 2021  
tendentiös tendentiöst tendentiösa
även
tendensiös tendensiöst tendensiösa
tend·enti·ös, tend·ensi·ös
adjektiv
[-siö´s] el. [-tsiö´s]
som tydligt och en­sidigt ut­trycker viss stånd­punkt ofta genom ovarsam behandling av fakta
en tendentiös fram­ställning av mot­ståndarnas upp­fattning; en tendentiös rapportering från val­kampanjen
belagt sedan 1884; till tendens