publicerad: 2021  
terapi terapin terapier
terapi·er
substantiv
terapi´
sär­skild medicinsk eller psykologisk behandling ofta med in­riktning på sam­tal
terapirum; gruppterapi; musikterapi; parterapi; samtalsterapi; värmeterapi
hon gick i terapi för sin ångest
ofta med ton­vikt på aktivitet (i sam­band med behandling) var­dagligt
de sysslar bl.a. med porslinsmålning som terapi
äv. om mer var­daglig syssel­sättning som man mest ägnar sig åt för att döda tiden
det ständiga städandet var en sorts terapi för henne
belagt sedan 1757; av grek. therapei´a 'vård'; jfr ur­sprung till terapeut