publicerad: 2021  
territorium territoriet territorier
terr·it·ori·et
substantiv
[-to`-] el. [-to´-]
(land-, vatten- och luft)område innan­för ett lands gränser ofta med tanke på folk­rättsliga förhållanden
på svenskt territorium; på internationellt territorium; över­flygningar och andra kränkningar av landets territorium; stor­makten strävade att ut­vidga sitt territorium
äv. om om­råde in­om förbunds­stat som har lägre status än del­stat och styrs direkt av central­regeringen
Nordvästterritoriet
USA bestod vid slutet av 1800-talet av ett tjugo­tal del­stater och ett an­tal territorier
belagt sedan 1716; av lat. territo´rium 'kommuns mark­område'; till terra