publicerad: 2021  
terrorism terrorismen
terr·or·ism·en
substantiv
terroris´m
(ut­förande av) organiserade (och ofta systematiska) vålds­handlingar i av­sikt att skapa oro eller väcka skräck i ett sam­hälle ofta i politiskt syfte
JFR terror
internationellt sam­arbete krävs för att bekämpa terrorism i form av bl.a. flygplanskapningar och kidnappningar
någon gång äv. om vålds­användning av stater
belagt sedan 1822