publicerad: 2021  
testa testade testat
verb
tes`ta
nog­grant under­söka (förmåga eller viktiga egenskaper) med hjälp av test el. ibland mer informellt
någon testar någon/något/att+verb/sats
någon testar någon
någon testar något
någon testar sats
någon testar att+verb
testa elevernas kunskaper; maskinen testades nog­grant innan den släpptes ut på marknaden; hans teori måste testas mot empiriska fakta; hon testade sin nya sketch på en mindre, ut­vald publik
äv. mer informellt var­dagligt pröva på
testa att köra go­kart
äv. i medicinska samman­hang ofta refl.
gå och testa sig för klamydia; på mot­tagningen kan man testa sig för olika köns­sjukdomar
belagt sedan 1889; ökad anv. sedan 1940-talet
testatestande, testning, 1test