publicerad: 2021  
tidender plural
tid·end·er
substantiv
ti`dender
ålderdomligt nyheter
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska tidhende 'händelse; under­rättelse', till tidher 'som händer (ofta)'; jfr ur­sprung till 2titt!!