publicerad: 2021  
tideräkning tide­räkningen tide­räkningar
tide|­räkn·ing·en
substantiv
ti`deräkning
bestämt sätt att mäta och an­ge tiden vanligen baserat på regel­bundet åter­kommande astronomiska före­teelser, särsk. årets växlingar och växlingen mellan dag och natt
år 323 före den kristna tide­räkningens början; den gregorianska tide­räkningen
belagt sedan 1616