publicerad: 2021  
tidevarv tide­varvet, plural tide­varv, bestämd plural tide­varven
tide|­varv·et
substantiv
ti`devarv
bestämd (längre) tids­period vanligen med tanke på något ut­märkande drag
JFR epok 1, era
industrins och teknikens tide­varv; vi an­ser oss leva i ett upp­lyst tide­varv
belagt sedan ca 1730
Tide­varv komma,
tide­varv försvinna,
släkten följa släktens gång. Psalm­boken 297:2 (efter en psalm av den danske skalden Bernhard Severin Ingemann, 1850)