publicerad: 2021  
tidningsredaktion tidnings­redaktionen tidnings­redaktioner
tid·nings|­re·dakt·ion·en
substantiv
ti`dningsredaktion
samman­fattningen av de skrivande och redigerande med­arbetarna på en tidning
äv. om mot­svarande lokaler
belagt sedan 1821