publicerad: 2021  
tidskrift tid­skriften tid­skrifter
tid|­skrift·en
substantiv
ti`dskrift
regel­bundet ut­kommande tryck­alster med viss typ av (specialiserat) inne­håll
tidskriftsflora; tidskriftsnummer; facktidskrift; fototidskrift; kulturtidskrift
en tidskrift (för/om något)
en tidskrift (för något)
en tidskrift (om något)
en litterär tid­skrift; en vetenskaplig tid­skrift; starta en tid­skrift; ge ut en tid­skrift; tid­skriften måste läggas ner; artikeln publicerades i den an­sedda tid­skriften Lancet
belagt sedan ca 1800