publicerad: 2021  
tiga teg, tigit, presens tiger
verb
ti`ga
av­stå från att säga något
någon tiger (med/om något/sats)
någon tiger (med något)
någon tiger (med sats)
någon tiger (om något)
någon tiger (om sats)
tiga still; han satt mest och teg i ett hörn
spec. i ett fast ut­tryck
många tiger och lider i det tysta
ibland med bi­betydelse av hemlig­hållande och dylikt
han in­vigde henne i hemligheten sedan hon lovat att tiga
äv. något ut­vidgat av­stå från att ut­trycka sin åsikt (om något) i tal el. skrift
var­för tiger tidningen om över­greppen?
spec. med ton­vikt på resultatet med partikelnihjäl
någon tiger (ihjäl någon/något)
någon tiger (ihjäl någon)
någon tiger (ihjäl något)
hans in­lägg tegs ihjäl i pressen
hälsan tiger still se hälsa
tiga som muren hålla tystofta om hemlighet: han höll sitt löfte och teg som muren om de hemliga planerna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þighia, thia; besläktat med lat. tace´re 'tiga'
tigatigande
En svensk tiger. Paroll i Informations­styrelsens kampanj mot spioner m.m. 1941; kampanj­affischen inne­bar en ord­lek genom att där av­bildades en stiliserad tiger