publicerad: 2021  
tilldelning till­delningen till­delningar
till|­del·ning·en
substantiv
till`delning
det att tilldela
tilldelning (av något) (till någon/något)
tilldelning (av något) (till någon)
tilldelning (av något) (till något)
äv. bestämd mängd som till­delats någon
JFR ranson
medelstilldelning; valutatilldelning
de klagade över den knappa till­delningen; de fick extra till­delning
belagt sedan 1594