publicerad: 2021  
tilldragelse till­dragelsen till­dragelser
till|­drag·els·en
substantiv
till`dragelse
(upp­märksammad) händelse
en av film­årets mest glädjande till­dragelser; stats­besöket var en stor politisk till­dragelse
en lycklig till­dragelse ett barns födelsede sålde bilderna från den lyckliga till­dragelsen till en kändis­tidning
belagt sedan 1834