publicerad: 2021  
tillrättavisning tillrätta­visningen tillrätta­visningar
till·rätta|­vis·ning·en
substantiv
tillrätt`avisning
det att tillrättavisa
en tillrättavisning (av någon)
äv. tillrätta­visande på­pekande
en muntlig tillrätta­visning; en skriftlig tillrätta­visning; till­taget renderade honom en skarp tillrätta­visning
belagt sedan 1817