publicerad: 2021  
tillspillogiven tillspillogivet tillspillogivna
till·spillo|­giv·en
adjektiv
tillspill`ogiven
som (förgäves) har offrats och gått förlorad
det gamla arbetar­kvarteret blev tillspillo­givet
ibland om person, med bi­betydelse av ned­stämdhet el. över­givenhet
hon såg all­deles tillspillo­given ut
belagt sedan 1805