publicerad: 2021  
timvisare tim­visaren, plural tim­visare, bestämd plural timvisarna
tim|­vis·ar·en
substantiv
tim`visare
kortare visare som visar timmar på ur­tavla
belagt sedan 1690