publicerad: 2021  
titta över tittade tittat
titt·ar över
verb
titta ö´ver
se äv. titta (flyktigt) inspektera
någon tittar över något/sats
någon tittar över något
någon tittar över sats
titta över förråden
ibland med an­tydan om på­följande förändring eller dylikt
titta över lag­stiftningen på om­rådet
belagt sedan 1922