publicerad: 2021  
titulera titulerade titulerat
verb
titule´ra
till­tala med korrekt titel
titulera någon (någon) titulera någon (som någon)
hon visste inte hur hon skulle titulera honom
äv. an­vända som titel vid till­tal till någon
hon krävde att man skulle titulera henne "prostinnan" och inte "frun"
belagt sedan 1600; till titel
tituleratitulerande, titulering