publicerad: 2021  
tjalla tjallade tjallat
verb
tjall`a
var­dagligt av­slöja (någon kamrats) förseelse för någon som är i stånd att bestraffa den
någon tjallar (någon) (för någon)
tjalla för lärarn; de tjallade på Erik för att slippa an­märkning
sär­skilt lämna upp­lysningar (om med­brottsling) till polisen
maffia­ledaren hotade att likvidera alla som tjallade
belagt sedan 1933; av sv. månsing tjalla 'an­giva, an­mäla'; till romani xaljaráv 'bedraga'
tjallatjallande