publicerad: 2021  
tjockna tjocknade tjocknat
verb
[çåk`-]
bli tjockare särsk. om ökning av täthet el. kompakthet
tjockna (till)
dimman tjocknade; gröten hade tjocknat; halsen tjocknade men hon höll till­baka tårarna
någon gång äv. om ökning av om­fång vanligen med partikelntill
han har tjocknat till på sista tiden
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska thiokna
tjocknatjocknande