publicerad: 2021  
tjuvstart tjuv­starten tjuv­starter
tjuv|­start·en
substantiv
tju`vstart
för tidig start vid hastighets­tävling där alla ska starta i ett bestämt ögon­blick
göra en tjuv­start; hon diskades efter två tjuv­starter
äv. bildligt
det blir tjuv­start under sommaren för ett par av del­projekten
belagt sedan 1904