publicerad: 2021  
tolvtonsmusik tolvtons­musiken
tolv·tons|­mus·ik·en
substantiv
[tål`v-]
(modern och atonal) musik som komponerats enligt principen att alla tonerna i den tolv­toniga skalan är lika­berättigade vilket vanligen ger ett för otränade öron mindre melodiskt resultat
enligt vissa teoretiker speglar tolvtons­musiken den moderna tidens disharmoni
belagt sedan 1954