publicerad: 2021  
1torka torkan
tork·an
substantiv
[tår`ka]
väderlek som präglas av (allt­för) sparsam neder­börd
sommartorka; ökentorka
människor på flykt undan torkan; skördeutfallet blev dåligt genom den lång­variga torkan
äv. bildligt var­dagligt vanligen i sammansättn. brist på något
äv. om allt­för stor saklighet, humorlöshet eller dylikt
akademisk torka i fram­ställningen
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska thörka, torka; bildn. till 1torr 1
2torka torkade torkat
verb
[tår`ka]
1 ofta med partikel, sär­skiltav, bort, upp, utan större betydelse­skillnad av­lägsna vätska från något, genom att låta den av­dunsta el. sugas upp eller dylikt
torkare; torkeri; torkstativ; torkställning; torktrasa; dropptorka; hängtorka
någon/något torkar (av/bort/upp) något
någon torkar (av) något
någon torkar (bort) något
någon torkar (upp) något
något torkar (av) något
något torkar (bort) något
något torkar (upp) något
någon torkar av/upp (någonstans)
någon torkar av (någonstans)
någon torkar upp (någonstans)
torka disk; torka kläderna i solen; torka upp på golvet med en trasa; slitna torkare torkar vind­rutan dåligt
spec. med av­seende på mat­vara, i konserverande syfte vanligen perfekt particip
torkad frukt; torkad svamp
äv. med av­seende på vätska ofta med partikelnbort avlägsna
torka tårarna; torka (bort) svetten från pannan
äv. ut­vidgat ofta med partikelnav av­lägsna något kladdigt eller smutsigt från
någon torkar (av) någon/något
någon torkar (av) någon
någon torkar (av) något
torka av fötterna innan du går in; torka köksbordet efter mål­tiden; han torkade av bebisen om munnen
äv. med av­seende på smuts eller dylikt vanligen med någon av partiklarnaav, bort avlägsna
torka bort dammet
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska þorka, thörka; till 1torr 1
2 bli torrare genom att vätske­innehåll eller dylikt av­dunstar
självtorka
något torkar
tvätten har torkat; färgen torkar på två timmar
spec. om växt
blomman torkade och vissnade
äv. bildligt var­dagligt sakna (intellektuell) stimulans och där­för inte ut­vecklas
någon torkar
sitta i en av­krok och torka
belagt sedan mitten av 1300-talet Gotlands-Lagen
torkatorkande, torkning