publicerad: 2021  
tradera traderade traderat
verb
trade´ra
1 över­föra (sägen, sång eller dylikt) muntligt från generation till generation
någon traderar något
det är viktigt att upp­teckna traderade berättelser innan de glöms bort
belagt sedan 1887; av lat. tra´dere 'över­lämna; med­dela'
2 genom­föra juridisk tradition av
någon traderar (något)
saken traderades till en annan part
belagt sedan 1919
traderatraderande, tradering