publicerad: 2021  
traditionalism traditionalismen
trad·it·ion·al·ism·en
substantiv
[-∫onalis´m]
fast­hållande vid (gamla) traditioner
bonde­samhällets naturliga traditionalism
ibland med klandrande inne­börd, med an­tydan om mot­stånd äv. mot nöd­vändiga förändringar
kyrkans traditionalism försenade demokratins genom­brott
belagt sedan 1893