publicerad: 2021  
trampa upp trampade trampat
verb
trampa upp´
jämna till och göra an­vändbar genom trampning
trampa upp något
trampa upp en stig
äv. bildligt, i ut­tryck för ny­danande in­sats av bestående värde
i sin forskning följde han de stigar som hans lärare hade trampat upp
belagt sedan 1855
trampa uppupptrampande, upptrampning