publicerad: 2021  
transparente blanche ingen böjning, neutrum
trans·par·ente blanche
substantiv
[transparaŋt blaŋ∫]ljust sj-ljud
ett stort, av­långt, gulvitt äpple ett av de tidigast mognande
äv. om mot­svarande träd
belagt sedan 1902; till transparent och franska blanc 'vit'