publicerad: 2021  
tredjedel tredje­delen tredje­delar
tre·dje|­del·en
substantiv
tre`djedel
en del av (någon helhet som tänks delad i) tre lika stora delar betraktad i relation till helheten
en tredjedel (av något) en tredjedels något
en tredje­dels meter, dvs. drygt 30 cm
belagt sedan 1370 (öppet brev utfärdat av Staffan Avidsson om jordbyte i östgötska Vists socken (Nygren)); fornsvenska thridhidel