publicerad: 2021  
tredsk tredskt tredska
adjektiv
tred´sk
något ålderdomligt mot­strävig och olydig
JFR trilsk
tredsk (mot någon)
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska thresker (þrysker) 'över­modig; oregerlig'; bildn. till tryta; jfr ur­sprung till trilsk