publicerad: 2021  
tredskas tredskades tredskats
verb
tred`skas
visa tredska
någon tredskas
han tredskades och ville inte äta upp gröten
spec. juridik vägra att in­ställa sig in­för dom­stol på an­befalld tid­punkt
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska þryzkas, treskas
tredskastredskande, tredska