publicerad: 2021  
triathlon triathlonen
tri·athlon
substantiv
[tri´atlon]
en uthållighets­tävling i tre grenar
en full triathlon om­fattar simning 3 800 m, cykling 18 mil och ett maraton­lopp utan paus mellan grenarna
belagt sedan 1982; av engelska triathlon; bildat till tri- och grek. a´thlon 'kamp'