publicerad: 2021  
triljon triljonen triljoner
trilj·on·en
substantiv
triljo´n
(grund­talet som är) en miljon biljoner
belagt sedan 1727; bildat till tri-, efter mönster av miljon