publicerad: 2021  
trimma trimmade trimmat
verb
trimm`a
1 justera och där­igenom få att fungera effektivare särsk. med av­seende på maskin, motor el. fartyg(sdel)
någon trimmar (in) någon/något
någon trimmar (in) någon
någon trimmar (in) något
trimma segel; trimma värme­pannan för att spara energi; mopeden var trimmad och gjorde 60 km i timmen
spec. äv. ändra flyt­läget hos (far­tyg) med hjälp av bar­last
spec. äv. förbättra den fysiska prestations­förmågan hos (någon) genom träning
vältrimmad
trimma kroppen på ett tränings­läger
spec. äv. med partikelnin göra (något nytt) klart för ut­nyttjande i full skala
trimma in motorn; trimma in den nya organisationen
belagt sedan 1855; till trim
2 vårda genom att av­lägsna över­flödigt hår från (pälsen på) vissa hundar
någon trimmar något
trimma pälsen; hon skulle trimma sin sträv­håriga tax
äv. något ut­vidgat
trimma mustaschen
belagt sedan 1933
trimmatrimmande, trimning