publicerad: 2021  
trippa trippade trippat
verb
tripp`a
gå med små lätta, nästan hoppande steg
någon trippar (någonstans)
hon trippade fram på hög­klackade skor; ärlan trippade runt på gräs­mattan
äv. (vid häck­löpning) tvingas till kortare steg för att komma rätt till nästa häck
belagt sedan 1643; sv. dial. trippa; ev. av lågtyska trippen med samma betydelse, till trappen 'trampa'; jfr ur­sprung till trappa
trippatrippande, 2tripp