publicerad: 2021  
tronföljd tron­följden tron­följder
tron|­följd·en
substantiv
tro`nföljd
ordning enligt vilken regentskapet i en monarki över­går till ny inne­havare
SE tron
tronföljdskrig
den brittiska tron­följden bestäms av förstfödslo­rätten
äv. det att någon efter­träder en regent
kejsarinnan födde en son och där­med var tron­följden säkrad
agnatisk tron­följd manlig tron­följd
kvinnlig tron­följd regel att kvinnliga ättlingar till en regent kan bli tron­följare
belagt sedan 1774