publicerad: 2021  
trygghetslarm trygghets­larmet, plural trygghets­larm, bestämd plural trygghets­larmen
trygg·hets|­larm·et
substantiv
trygg`hetslarm
larm­anordning som ger möjlighet att på­kalla snabb hjälp i nöd­situation från larmcentral och dylikt; för t.ex. ensamma äldre, personer med funktions­nedsättning m.fl.
trygghets­larmet räddade förmodligen den gamla kvinnans liv
äv. om själva ut­rustningen
ett trygghets­larm i form av en larm­knapp som kan bäras runt halsen eller hand­leden
belagt sedan 1975