publicerad: 2021  
tråla trålade trålat
verb
trå`la
fiska med trål
någon trålar (djur) någon trålar (efter djur)
tråla räkor
belagt sedan 1901
trålatrålande, trålning