publicerad: 2021  
tulipanaros tulipana­rosen
tulip·ana|­ros·en
substantiv
tulipa`naros
i vissa ut­tryck blomma som tänks som en korsning mellan ros och tulpan men i själva verket är teoretiskt omöjlig
det är lätt att säga tulipana­ros det är lätt att prata om (nästan) omöjliga sakermen en annan sak att ut­föra dem: skolan har som mål att alla elever ska vara god­kända i kärn­ämnena, men det är lätt att säga tulipana­ros
belagt sedan 1906; till äldre sv. tulipan, se ur­sprung till tulpan, och 1ros!!