publicerad: 2021  
tullväsen tull­väsendet
tull|­väsend·et
substantiv
tull`väsen
vanligen bestämd form sing. samman­fattningen av den verksamhet som upprätt­håller ett lands tull­system
belagt sedan 1658