publicerad: 2021  
tumla tumlade tumlat
verb
tum`la
1 ofta med partikel, t.ex.in, om, omkring falla med yviga eller roterande (och tidvis uppbromsade) rörelser
någon/något tumlar (in/om/omkring) någonstans
någon tumlar (in) någonstans
någon tumlar (om) någonstans
någon tumlar (omkring) någonstans
något tumlar (in) någonstans
något tumlar (om) någonstans
något tumlar (omkring) någonstans
pojken tumlade ut­för trappan; hon snubblade och tumlade åt sidan
äv. i fråga om mer el. mindre horisontell rörelse röra sig ivrigt men utan kontroll över rörelserna ofta i cirklar
katt­ungarna tumlade om­kring på mattan; barnen tumlade in i bilen
äv. bildligt
tankarna tumlade om i hans hjärna
belagt sedan 1629; trol. av lågtyska tumelen 'falla; tumla'; besläktat med sv. dial. tumba 'vältra sig'
2 torka (tvätt­kläder) i torktumlare
någon tumlar (något)
belagt sedan 1960-talet
tumlatumlande, tumling