publicerad: 2021  
tunga tungan tungor
tung·an
substantiv
tung`a
1 ett muskel­fyllt, rörligt organ i mun­hålan som är säte för smak­sinnet och hos människan med­verkar vid talet
kaffet brände på tungan; hon lät tabletten långsamt smälta på tungan; forma tungan till ett sj-ljud; kalvens sträva tunga
äv. med ton­vikt på organets erotiska känslighet
äv. med tanke på organets funktion för att ut­trycka förakt eller dylikt
hon räckte ut tungan åt honom
äv. om mat­rätt av detta organ från nöt­kreatur
kokt tunga med champinjonsås
ofta mer el. mindre bildligt, vanligen med tanke på den tal­producerande funktionen
ha en vass tunga; hon har en giftig tunga och kommer säkert att ge svar på tal; tungan slant och ett olämpligt av­slöjande var ett faktum; elaka tungor på­står att de ska skiljas
bita sig i tungan hejda sig i sitt talhan är en ivrig säljare som ibland får bita sig i tungan för att inte gå för fort fram
ha (ett ord) på tungan vara nära att säga eller komma på (ett ord)vänta lite, jag har det på tungan
hålla tand för tunga se tand
hålla tungan rätt i mun(nen) vara upp­märksam och försiktigvid ut­förande av något: som lin­dansös gäller det att hålla tungan rätt i mun ○ ofta om att vakta sina ordhon hade in­sett vikten av att hålla tungan rätt i mun i diskussionerna med chefen
lossa tungans band se band
låta tungan löpa prata ohämmathan lät tungan löpa och råkade av­slöja företags­hemligheter för en journalist
styra/vakta sin tunga vara försiktig med vad man sägerefter flera korkade ut­talanden vaktar han nu­mera sin tunga i offentliga samman­hang
tala i/med tungor ur­sprungligen biblisktägna sig åt tungomåls­talandemänniskor på mötena ropade, bad och talade i tungor
tala med kluven tunga lämna dubbla (och motsägelse­fulla) budskapnär det gällde kluster­bomber talade den svenska regeringen med kluven tunga – den ville förbjuda andras men behålla sina egna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska tunga; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. ding´ua, ling´ua med samma betydelse
2 lång­sträckt, ut­skjutande del av (visst) före­mål
eldtunga; landtunga
örlogs­flaggans tungor; han fick rätta till tungan i skon
spec. om visare på våg
spec. äv. om tonalstrande blad på vissa blås­instrument
tungan på vågen något (till synes obetydligt) som fäller av­görandetpartiet såg ut att bli tungan på vågen i riks­dagen
belagt sedan 1346 (i ortnamn; (stadfästelse av jordbyte utfärdad i Lödöse av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)))
3 vanligen i sammansättn. typ av platt­fisk med lång­sträckt, oval kropp särsk. om sjötunga
äkta tunga
belagt sedan 1664; till tunga 1 (efter fiskens form)
Upp, min tunga,
att lov­sjunga
hjälten som på korsets stam
för oss blödde,
led och dödde
som ett skuldlöst offer­lamm. Psalm­boken 147:1 (Johan Olof Wallin 1816)