publicerad: 2021  
tvåla tvålade tvålat
verb
två`la
vanligen med partikelnin gnida (in) med tvål
tvåla (in) någon/något (med något)
tvåla (in) någon (med något)
tvåla (in) något (med något)
tvåla in kroppen; hon fick hjälp att tvåla in sig på ryggen
belagt sedan 1639
tvålatvålande, tvålning