publicerad: 2021  
tvär tvärt tvära
adjektiv
1 som inne­bär skarp och plötslig riktnings­förändring i förhållande till tidigare (el. naturlig) riktning
tvära kurvor; en tvär sluttning; tvära kanter; tvära vindkast; bussen gjorde en tvär sväng
äv. försvagat vanligen i sammansättn. som går på tvären mot något, dvs. mer el. mindre vinkel­rätt (mot någon naturlig riktning)
tvärbalk; tvärrandig; tvärställd
äv. bildligt om förändring av till­stånd och dylikt
tvära kast i hans humör
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska þvär 'tvärställd; motig; ovänlig'; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. torque´re 'vrida', i torsion
2 plötslig ofta om över­gång som i viss mån är kontrollerad av människan
JFR abrupt
en tvär in­bromsning; historien fick ett tvärt slut
i adverbiell an­vändning äv. i fråga om natur­krafter och dylikt
regnet slutade tvärt
belagt sedan 1760
3 butter och föga sällskaplig
tvär (mot någon)
gubben var tvär och grinig
äv. om handling och dylikt
"Det får du göra själv", löd det tvära svaret
belagt sedan 1501 Skrå-Ordningar