publicerad: 2021  
tyrckfel tyrck­felet, plural tyrck­fel, bestämd plural tyrck­felen
eller
tyrkfel tyrk­felet, plural tyrk­fel, bestämd plural tyrk­felen
tyrck|­fel·et, tyrk|­fel·et
substantiv
[tyr`k-]
skämtsamt tryckfel
belagt sedan 1908; förvrängning av tryckfel