publicerad: 2021  
tystnadskultur tystnads­kulturen tystnads­kulturer
tystnads|­kultur
substantiv
tys`tnadskultur
ut­präglad praxis att inte på­tala, kritisera el. på annat sätt upp­märksamma viss negativ före­teelse
en tystnads­kultur om­gav trakasserierna och över­greppen vid teatern; tidigare an­ställda berättade om tystnads­kulturen på arbets­platsen
belagt sedan 1998