publicerad: 2021  
täckelse täckelset täckelser
täck·els·et
substantiv
täck`else
större, täckande stycke tyg eller dylikt särsk. över ny­skapat konst­verk
borg­mästaren lät täckelset falla och monumentet var in­vigt
äv. bildligt om abstrakta före­teelser som förhindrar klar­syn eller dylikt
en dag kommer täckelset att falla från deras ögon
belagt sedan 1541