publicerad: 2021  
törst törsten
törst·en
substantiv
starkt behov av att dricka
törst (efter något)
brännande törst; stilla törsten; släcka törsten med ett glas vatten; flyktingarna led av både hunger och törst
äv. bildligt starkt begär efter något
bildningstörst; kärlekstörst; ömhetstörst
hans törst efter ära
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska þyrster þörster; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'torrhet'; jfr ur­sprung till 1torr!!