publicerad: 2021  
ukas ukasen ukaser
ukas·en
substantiv
uka´s
(tvingande) på­bud från myndighet ur­sprungligen tsaren i Ryss­land
en kejserlig ukas; ut­färda en ukas
belagt sedan 1709; av ry. ukaz 'befallning; lag'