publicerad: 2021  
umbärande um­bärandet um­bäranden
um|­bär·and·et
substantiv
um`bärande
vanligen plur. allvarlig brist på eller försakelse av elementära förut­sättningar för ett rimligt liv
många dog av um­bäranden och sjukdomar ock­så efter kriget
belagt sedan 1762