publicerad: 2021  
underfund
under|­fund
adverb
underfun´d
komma under­fund med någon/något komma till tanke­mässig klarhetbeträffande viss person, visst sak­läge eller dylikt: det är svårt att komma under­fund med henne; det var inte lätt att komma under­fund med hur maskinen fungerade
belagt sedan 1775; till fornsvenska fund, bi­form till fynd; jfr ur­sprung till påfund, samfund